FG årsrapport

OPPDRAG

FG Eiendom ønsket en årsrapport som de også skulle bruke som referansekatalog.

LØSNING

Vi tok utgangspunkt i de mange flotte bildene FG har av sine prosjekter. FG jobber med prosjekter i hele landet, det var derfor viktig å fremheve dette samt variasjonen på oppdragene de tar. Vi forsøkte å løfte bildebruken slik at det skulle bli lett for målgruppen å se både hvilke type prosjekt dette dreide seg om og omfanget. Teksten, med presentasjon av bedriften, og nøkkeltall fikk også en sentral plass og ble illustrert av ikoner i tråd med fargeprofilen vi hadde lagt opp til i resten av rapporten.