Indra Navia

Jubileumsbok

Utfordring:
Vi fikk en forespørsel om å lage en jubileumsbok i forbindelse med Indra Navia sitt 100-årsjubileum. Historien om et århundre med teknologisk pionervirksomhet og menneskene som gjorde dette mulig, skulle formidles mellom to permer. Eggedosis skulle stå for innhold og design. Dette er ikke bare historien om én bedrift, men om tre norske bedrifter med hver sine fagmiljøer innen kommunikasjon, navigasjon og tårnsystemer. Indra Navia hadde forsøkt å sette i gang prosjektet ved en tidligere anledning, men uten hell. Nå var det vår mulighet til å vise at Eggedosis var det rette byrået for jobben.

Løsning:
Vi var heldige og fikk god hjelp fra Komodo med å utarbeide all tekst. Innholdsarbeidet startet med en rekke intervjuer av nøkkelpersoner i Indra Navia, både nåværende og tidligere ansatte. Å la de ansatte tre frem med sine beretninger var fra starten av en viktig del av bokprosjektet. De ble i tillegg til ulike tidsskrifter, brosjyrer og annet tekstmateriale, en viktig kilde til informasjon. Et stykke ut i prosjektet ble det avgjort at boken kun skulle gis ut på engelsk. Lars Hasvoll Bakke kom derfor på banen, og gjorde en formidabel innsats med å oversette!

Historien som nå er nedfelt på 176 sider er en hundreårsreise fra land og sjø til luft, fra analog til digital teknologi, og fra tre bedrifter til én. Bokas konsept er en tidslinje, som løper fra første til siste side. Alle historier gjennom boka er knyttet til denne tidslinjen. I tillegg er alle historier markert med symboler og fargekoder, som indikerer hva de handler om. På denne måten gjorde vi det mulig å samle de ulike fortellingene. Hver historie presenteres på en lettfattelig måte, og i sum utgjør de tilsammen Indra Navia sin historie. Det var også en god måte å sidestille de ansattes egne opplevelser med utviklingen av teknologiske milepæler. Vi mener at begge deler er like mye verdt å berette om.

Takk til Oda Hveem flotte portfoliobilder!