Kristiansund kommune

Havnebyen Kristiansund

UTFORDRING
Geografisk sett har Kristiansund en unik beliggende havn; du kan seile rett inn i hjertet av byen fra øst, sør og vest. Byen ligger strategisk plasser midt i hovedfartsåren for skipstrafikken langs norskekysten. Det er stor maritim aktivitet i havområdet utenfor, og Kristiansund tilbyr havn og base fasiliteter for både oljeindustri, marin- og passasjertrafikk. Kristiansund ønske å fortsette å bygge ut havnebyen og bli nordeuropas sentrale havn for den økende skipstrafikken gjennom nordøstpassasjen.

LØSNING
For å synliggjøre at Kristiansund har god kapasitet og kan ta imot alle typer skipstrafikk hele døgnet, har vi kalt brosjyren “Open 24/7”. Vi presenterer alle havnene, basene, ankringsplasser for oljerigger, marine sentre og teknologi, dock og ikke minst avfallsbehandling fra skipstrafikken. Informasjonen er presentert på en delikat og seriøs måte for en kresen bransje med høye krav og forventninger.