Mindmap

Logo og grafisk profil

UTFORDRING
Mindmap er et nytt selskap med erfarne konsulenter og rådgivere som utvikler mennesker og organisasjoner. Mindmap har svært god kompatanse og lang erfaring, men som nystartet selskap trengte de en visuell identitet som formidler dette. Vi fikk oppdraget med å utvikle logo og grafisk profil.

LØSNING
Navnet Mindmap viser til alle mulighetene som ligger i mennesker og organisasjoner. I overført betydning laget vi en moderne, typografisk logo som videreføres ut i et grafisk mønster av bokstaver som et bilde på alle mulighetene. Fargene er enkle i grønn og grått, og profilen er både leken og seriøs på samme tid.