Nordby Maskin

Nettsider

OPPDRAG
Nordby Maskin hadde behov for en skikkelig oppdatering av sine nettsider. Oda Hveem, som er ansvarlig deres visuelle profilering, valgte å bruke oss på dette oppdraget.


LØSNING

Vi valgte å tilby en helt ny, skreddersydd løsning, der kunden var involvert underveis i prosessen. Det er blant annet lagt stor vekt på visning av store, gode bilder. Mest spesielt for denne løsningen er aktuelt-sidene, der vi har laget en tidslinje som automatisk henter poster fra deres facebookside. Nettsidene finner du her.