Nordlandet ungdomsskole

Skilt og dekor

OPPDRAG
Nordlandet ungdomsskole ble totalrenovert og trengte en skiltplan. Disse måtte være lett å forstå, opplysende og gjenkjennende. Universell utforming skulle hensyntas og samtidig spille på lag med arkitekturen.

LØSNING
Sirkelen er inkluderende, engasjerende og usminket, og symboliserer også uendelig lærdom. Med det som bakteppe laget vi en illustrasjon av Kristiansund, og i forlengelse en illustrasjon av verden. Sirkelen er tatt i bruk på flere plan, og har gitt rom for utsagn, informasjon og lokale fraser i bruk i hele bygget. Dekormønstret av Kristiansund er brukt på alle frittstående skilt, som mønster på glassflater og som dekor.