Nye Molde kommune

Kommunevåpen

OPPDRAG

I forbindelse med sammenslåingen av Molde kommune, Midsund kommune og Nesset kommune, ble det utlyst en konkurranse blant profesjonelle aktører for å designe et nytt kommunevåpen for Nye Molde kommune. Sammen med to andre byråer ble Eggedosis kvalifisert til å delta i konkurransen.

I briefen het det blant annet:

Tema: “Forslagene må utgå fra temaet: «Storslått natur som grunnlag for fremgang, trivsel og livskvalitet». Nærheten til hav og sjø har hatt mye å si for hvilke næringsveier som har vokst frem og livnært oss som bor her. I dag har umiddelbar nærhet til storslått natur mye å si for trivselen og livskvaliteten vår. Snødekte fjell i kontrast mot blått hav og blå himmel, enorme naturkrefter en uværsdag, eller spektakulære soloppganger og solnedganger – alt dette er en del av hverdagen vår. Naturen gir oss energi, virker positivt på folkehelsa og gjør oss stolte av hvor vi kommer fra.

Inspirert av naturen: Fjell og fjord er ikke i seg selv så unikt, og mange andre kommuner har symbol som er inspirert av naturen. Nye Molde kommune mener likevel at naturen er så viktig for oss at det hører hjemme i et nytt kommunevåpen. For å bli særegent, bør symbolet inneholde flere tolkninger. Særtrekk ved folket som bor her, eller verdier som preger kommunen, kan inngå i denne tolkningen. Det samme gjelder kulturlivet eller næringsveiene som kjennetegner oss.

Midsund, Molde og Nesset har høye ambisjoner for den nye kommunen. Intensjonsavtalen slår blant annet fast at nye Molde kommune skal være en innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse. Dette kan også være eksempler på element som kan inngå i tolkningen.


LØSNING

Med forslaget Storslått og energisk vant Eggedosis konkurransen. Forslaget til kommunevåpen viser fjell- og/eller bølgetopper i energisk samspill. Den ene bevegelsen skaper grunnlag for den neste og til sammen danner de et mangfoldig landskap. Dynamikken i formene symboliserer samarbeidet, livskraften og energien som bor i menneskene, næringslivet og kulturen. Motivet er enkelt med en tydelig identitet gjennom sterke former og rene farger bestående av hvit (sølv) og blå.