Ord mellom oss

Diktbok

UTFORDRING
Multikunstneren Arne Kristiansen har et godt blikk for verdien av å stoppe opp, ta inn omgivelsene og reflektere over situasjonen man står i til enhver tid. Han skriver med en varme og med en overbærenhet for verden rundt seg som leseren lett kan ta inn og ønske at var ens egen. Med dette som utgangspunkt ønsket Arne Kristiansen, i en alder av 90 år, å gi ut diktsamlingen «Ord mellom oss». Vi fikk frie tøyler i utforming av denne boka.

LØSNING
Av respekt for sjangeren – og forfatteren – ønsket vi å skape en klassisk og luftig layout, med et moderne preg. Vi ønsket å gi hvert dikt godt med rom. De fleste av dem er illustrert med forfatterens egne kunstverk. Disse er plassert harmonisk og dempet på egen side, og skal akkompagnere diktene mer enn å stjele oppmerksomheten vekk fra ordene. For å gjenspeile den ungdommelige 90-åringen, har vi tillat en leken layout, som varsomt bryter med linjene. Forfatteren sørger også selv for å vise sin lekne side gjennom kunst og tegninger gjennom boka. På omslaget har vi skapt et abstrakt og drømmende uttrykk, som passer både sjangeren og forfatterens undertoner godt. Fargene går igjen i flere av kunstverkene som er gjengitt i boka.