Tigmek

Visuell profil og kampanje

UTFORDRING

Tigmek ønsket en enklere måte å gjennomføre HMS regelverket for sin internasjonal stab. I tillegg ønsket de å redesigne både logo og profil for å opprettholde sin posisjon i et ekspanserende marked.


LØSNING

For å unngå mange språkutgaver laget vi enkle illustrasjoner for HMS, og sammen med utsagnet Safety is yOUR business, understrekes viktigheten av at både enkeltpersoner og bedriften som helhet overholder påbudene for å opprettholde sertifiseringer. Vi arrangerte også en fotoseanse hvor vi fikk fantastiske flotte bilder som profilerer Tigmek som den helstøpte leverandør av mekaniske tjenester de faktisk er.