Embla

Logo og visuell profil

OPPDRAG

Embla ville fornye seg gjennom å redesigne sin eksisterende logo og grafiske profil. Men vi ville enda mer, og tenkte helt nytt.


LØSNING

Resultatet ble en helt ny logo sammen med en energirik gulfarge som spruddler av engasjement og nytenkning. Begge veldig viktige faktorer for et selskap som selger innovative løsninger innenfor datatjenester.