Schous Plass

Visuell profil og nettsider

OPPDRAG

Schous Plass hadde logo, men ønsket en mer helhetlig profil som kunne samle alt til en sterkere identitet. De hadde også behov for nettsider, en online kanal der konserter og arrangementer kunne formidles fortløpende.


LØSNING

På Schous Plass handler alt om lyd, mye lyd. Så vi laget et dekorelement i form av funky lydbølger som går tvers igjennom hele Schous Plass. Sammen med en fargepalett bestående av energirike farge for et ungt og aktivt publikum, fikk de et skikkelig løft på hele sitt visuelle uttrykk.

For nettsidene leverte vi en theme-basert WordPress-løsning i full profildrakt, med konserter i hovedfokus.