Tingvoll Økopark

Logo og nettsider

OPPDRAG

Tingvoll Økopark var fortsatt på tegnebrettet da vi gikk i gang med å lage både logo, webside og annet markedsmateriell for å nå ut til både investorer og andre aktuelle samarbeidsparter. Samtidig skulle profilen også leve videre til de endelige målgruppene bestående av små og store med interessere for naturen som omgir oss.


LØSNING

Vi laget en logo som symboliserer mangfoldet i naturen, små og store elementer som hører sammen i et grønt, økologisk hele. Vi ønsket også å kommunisere godt med bilder for å vekke nysgjerrigheten ovenfor mangfoldet i naturen. Med responsive websider la vi grunnlaget for å videreutvikle dette spennende prosjektet i framtiden.