Shiplog

Logo og visuell profil

OPPDRAG

Shiplog var et nystartet firma, men besto av erfarne aktører innefor sitt felt. For å nå ut til markedet trengte de både en logo og en god visuell kommunikasjon.


LØSNING

Vi kom fram til slagordet At sea now, og sammen med en grafisk illustrasjon som viser skipstrafikk får vi sagt mye på kort tid om produktene til Shiplog.