Pure

Grafisk profil og emballasje

LOGO OG PROFIL SOM VISER NORSK KVALITET
Pure Norwegian Seafood på Averøya ønsket en helhetlig grafisk profil, med logo, foto og designelementer. Deres produkt er førsteklasses oppdrettslaks. Med viktige kundegrupper langt utenfor landegrensene, ble det ekstra viktig med et design som viser kvalitet, og i tillegg at det fremgår at produktene er norske. Som del av den grafiske profilen er det også utarbeidet design for produktemballasje og trykk til fiskekasser.

Foto til profilen er tatt av Studio400/Karolina Gorzelanczyk.