Rapport, Møre og Romsdal fylkeskommune

Redaksjonell design

UTFORDRING
Møre og Romsdal fylkeskommune ga oss i oppdrag å designe rapporten «Forskningsorientert og innovativt næringsliv i Møre og Romsdal».

De hadde ikke bilder så vi skulle også finne en måte å illustrere innholdet på.

LØSNING
Vi syntes det var viktig å skape engasjement rundt dette temaet. Vi samlet derfor sammen artikler fra ulike lokale aviser i Møre og Romsdal om hvert enkelt tema rapporten omhandlet. Disse ble brukt for å skape gjenkjennelse og tilhørighet hos leseren, og samtidig knytte de ulike temaene direkte opp mot de forskjellige geografiske stedene. For å skape en behagelig balanse mellom tekst og eldre avisutklipp, valgte vi å bruke futuristiske og drømmende bilder.