Vindel

Logo og visuell profil

UTFORDRING
Vindel er spesialist på entreprenørskap og utvikling i etablert næringsliv, og bidra til utvikling av konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv i regionen gjennom å stimulere til økt innovasjonskraft i nyetablert og etablert næringsliv. Vindel er regionens mest kompetente miljø for gründere, innovasjonsprosjekter og klyngebygging.

LØSNING
Vindel var en nyetablert bedrift da vi fikk oppgaven med å finne et egnet navn, samt designe logo og grafisk profil. Etter flere flere runder landet vi på Vindel som klinger positivt og gir assosiasjoner til å klatre og sno seg oppover. Det grafiske uttrykket er rent og enkelt med en fargepalett i mørkegrå, orange og hvit. Hjemmesiden vindel.no som er helt sentral i kommunikasjonen, er brukervennlig og enkel å finne fram til ønsket informasjon.